Effectief leren

Om je content in jouw leeromgeving aan te laten sluiten op de leerbehoefte van jouw deelnemers, kan je hieronder in het plaatje zien hoe wij content leren en welke manier het meest efficient is. Dus bij het maken van online leeromgevingen is het wenselijk om niet alleen het onderwerp online aan te bieden, maar juist te ‘blenden’ zodat deelnemers met elkaar (inter)actief kunnen oefenen en discussiëren. Voor meer info zie: http://volwassenenleren.nl/de-leerpiramide-van-bales/